Chystáte sa spaľovať odpad? Zvážte hroziace následky

Kým tento nápad prenesiete do praxe, zvážte dobré susedské vzťahy, riziko požiaru a možné právne následky. Spaľovanie záhradného odpadu je zakázané zákonom. Hlavným dôvodom je vznik splodín, ktoré sú záťažou pre životné prostredie a môžu mať závažné zdravotné dopady.

02.10.2021 06:00
spaľovanie odpadu Foto:
Zákaz spaľovania odpadu sa vzťahuje aj na súkromné pozemky a vnútorné zariadenia typu kotlov na tuhé palivo. Porušenie je priestupkom, konanie o ňom spadá do kompetencie samospráv.
debata (8)

Horenie sa totiž deje pri nízkych teplotách a produkuje škodlivé látky typu rakovinotvorných dioxínov. Navyše, malá kopa vraj pýta viac. Pri prípadnom prihadzovaní tuhého odpadu typu plastov (hadica, krhla, kvetináč) či nebodaj pneumatík však vzniká aj hrozba akútnej otravy dymom alebo poškodenia respiračnej sústavy a nervového systému.

Jedine predpísaným spôsobom

Problematiku nakladania s odpadom si každá obec upravuje individuálne prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení. Nájdete ich na vývesných tabuliach alebo na webe. Oporou pri ich tvorbe je nadradená plošná legislatíva. Zákon o odpadoch platný od roku 2006 určuje, že biologicky rozložiteľného odpadu ako súčasti komunálneho odpadu sa môžete zbaviť iba predpísaným spôsobom: kompostovaním alebo vhodením do zbernej nádoby. Okrem toho zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Podľa občianskeho zákonníka zase nikto nesmie nad prípustnú mieru obťažovať susedov. Týka sa to aj dymu a popolčeka.

čistenie strechy Čítajte aj Pripravte na zimu svoj dom, balkón aj záhradu

Riešením je kompostovanie

Náklady na zber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu znáša obec a zväčša sa premietajú do príslušných poplatkov. K biologicky rozložiteľnému odpadu okrem lístia, konárov a odrezkov patria aj pokosená tráva a slama, vytrhaná burina, zvädnuté kvety, hobliny, piliny a štiepka z čistého dreva, zhnité plody, šupky z ovocia a zeleniny, škrupiny orechov a vajec, kávové usadeniny a vylúhovaný čaj, niektoré druhy nespotrebovaných potravín. Bez výnimky vhodné zložky kompostu…

Pokuty aj trestná zodpovednosť

Zákaz spaľovania odpadu sa vzťahuje aj na súkromné pozemky a vnútorné zariadenia typu kotlov na tuhé palivo. Porušenie je priestupkom, konanie o ňom spadá do kompetencie samospráv. Fyzickej osobe hrozí pokuta 166 eur a za „riadené“ vypaľovanie porastov dokonca 331 eur (pri právnickej osobe až 16 596 eur). Pochopiteľne, pri vzniku škody pribúda trestná zodpovednosť.

Fyzickej osobe hrozí pokuta 166 eur a za „riadené“ vypaľovanie porastov dokonca 331 eur (pri právnickej osobe až 16 596 eur). Pri vzniku škody pribúda aj trestná zodpovednosť.

Ak predsa, tak bezpečne

Možno napriek právnym normám trváte na tom, že pálenie je najpraktickejším, ba niekedy aj najvhodnejším prístupom vzhľadom na napadnutie rastlín chorobami. Ak zo zvyku, pohodlnosti či pod vplyvom zlých príkladov z okolia predsa len mávnete rukou, prísne dbajte na požiarnu bezpečnosť najmä v ťažšie dostupných lokalitách s množstvom zelene. Majte k dispozícii funkčný mobil na privolanie pomoci, preventívne si pripravte dostatočné množstvo hasiacich prostriedkov, nepoužívajte urýchľovače horenia, ohraničte alebo zapustite ohnisko, dodržiavajte primeranú vzdialenosť od obydlí, skončite pred zotmením, vyvarujte sa háklivých ročných období a podľa možnosti aj víkendov a sviatkov.

Ohľaduplnosť oboma smermi

Zo slušnosti informujte susedov o chystanom pálení záhradného odpadu, prekonzultujte s nimi vyhovujúci termín, vyčkajte na bezveterné počasie. Ak ste sami obeťou neúnosného obťažovania dymom a upozornenie „cez plot“ nezabralo, obráťte sa s podnetom na mestský či obecný úrad, pri väčšom rozsahu aj na Slovenskú inšpekciu životného prostredia alebo na okresný úrad, konkrétne na odbor starostlivosti o životné prostredie.

© Autorské práva vyhradené

8 debata chyba
Newsletter

Ako na úrodnú záhradu?

My to vieme!

Prihláste sa na odber newslettera a získajte tie najlepšie záhradnícke tipy od odborníkov!

Odoberať novinky
Viac na túto tému: #záhrada #jeseň #lístie #spaľovanie odpadu
Kalendár záhradkára
január február marec
apríl máj jún
júl august september
október november december