Štepenie ovocných drevín. Ako na to krok za krokom

Ovocné dreviny sú súčasťou nejednej rodinnej záhrady a krajinárskych výsadieb v podobe cestných alejí. Vzhľadom na rozličné pestovateľské podmienky a požiadavky pestovateľa na tvar a vzrast sa dreviny štepia (očkujú a vrúbľujú) na podpníky.

16.05.2021 06:00
Live cuttings at grafting apple tree in cleft... Foto:
debata (4)

Podpníky ovplyvňujú cieľovú výšku drevín, slúžia tiež aj ako kmeňotvorná časť pri štepení kríkov do stromčekovitých tvarov. Zaštepené ovocné dreviny je možné kúpiť v ovocných škôlkach, ale taktiež si pestovateľ môže tieto dreviny sám dopestovať.

Štepenie predstavuje spôsob nepriameho vegetatívneho rozmnožovania ovocných drevín, pri ktorom sa spája ušľachtilá časť odrody (očko, vrúbeľ) s podpníkom, ktorý nesie koreňový systém a ovplyvňuje finálnu výšku dreviny. Pri štepení je výhodou prenos genetických vlastností z materskej na dcérsku rastlinu. Takto sa jednoducho môžu zachovať napríklad staré odrody ovocných drevín.

ZAH-kalendar4x Čítajte aj Ktorá zelenina by nemala v záhrade chýbať?

Ďalšími výhodami sú rýchlejší nástup do rodivosti, lepšia vitalita v závislosti od typu podpníka, možnosť výberu pestovateľského tvaru alebo lepšie prispôsobenie sa pôdnym podmienkam. Pri štepení ale nastáva aj niekoľko problémových situácií, s ktorými treba počítať. Medzi ne patrí prenos vírusových chorôb, ako napríklad šárka slivky.

Preto by sa pri štepení mal odoberať zdravý rastlinný materiál, ktorý je vhodné sledovať rok pred odberom vrúbľov. Ďalšou komplikáciou je zaobstarávanie podpníkov, ktoré nie sú bežne dostupné v predajniach ovocných výpestkov. Samotné štepenie predstavuje náročnejší proces a pre neskúsených kutilov výsledok nemusí byť vždy pozitívny. Preto je vhodné si ho najskôr nacvičiť napríklad na mäkších topoľových alebo vŕbových prútoch hrúbky 5 až 7 mm.

Očkovanie a vrúbľovanie

Obr. 1: Odoberanie očka
Obr. 2: Očkovanie Forkertovým spôsobom.
+9Obr. 3: Vloženie očka pri Forkertovom očkovaní

Pri očkovaní sa z vrúbľa, ktorý odstrihneme z materskej rastliny pred očkovaním, odoberá očko – púčik s plátkom kôry (Obr. 1), ktoré sa následne vloží do podpníka a zapáskuje. Očkovaním možno rozmnožovať ovocné dreviny v období prúdenia miazgy. V našich podmienkach sú to dve obdobia. Prvé je v máji, keď sa očkuje na takzvané „bdiace očko“, pretože po naočkovaní ujaté očko vypučí a narastie nový letorast. Druhé je na prelome mesiacov júl a august, keď sa očkuje na takzvané „spiace očko“ – toto vypučí až na jar nasledujúceho vegetačného obdobia. Pri očkovaní počas vegetácie je vhodné mať pripravené podpníky, ktoré sú vysadené v rade približne 0,15 m od seba. Žiaduce je mať k nim natiahnutú kvapkovú závlahu. Podpníky tak dostatočne prekorenia a pri samotnom štepení budú správne pripravené, čo zvyšuje úspešnosť ujatia.

„T rez“ a Forkertovo očkovanie

Pri spôsobe do „T rezu“ sa na podpníku vo výške 0,2 až 0,3 m nad koreňovým systémom do kôry spraví rez v tvare písmena T a opačnou stranou očkovacieho nožíka odlúpime kôru, pod ktorú vložíme odobratý štítok očka z vrúbľa a zapáskujeme. Pri dobrom prúdení miazgy sa kôra ľahko odlúpi. Ak sa neodlupuje, je potrebné podpníky zavlažovať. Očko sa odoberá zospodu smerom nahor, pričom by sa mala odobrať len kôra. Ak sa s kôrou odoberie aj drevo, je vhodné ho z očka vylúpiť nožíkom.

Pri Forkertovom očkovaní sa na podpníku vo výške 0,2 až 0,3 m zhora vyreže jazýček kôry aj s jemnou časťou dreva (Obr. 2), ktorý je rovnako dlhý ako štítok očka. Štítok očka sa na dolnom konci zreže, zasunie za odhrnutý jazýček (Obr. 3) a zapáskuje.

Výhodou očkovania je menšia náročnosť práce a množiteľského materiálu a obmedzenie prenosu vírusových chorôb. Nevýhodou je vyššia náročnosť na vykonanie očkovania, pretože sa robí v poľných podmienkach v lete a pri odoberaní očiek je potrebná zručnosť.

zelenina, diéta, zdravá strava Čítajte aj Nie všetky rastliny sa navzájom znesú: Čo s čím kombinovať

Pri vrúbľovaní sa prenáša celý vrúbeľ, ktorý nesie 2 až 3 očká, na podpník. Vrúbeľ má byť pevný a vyzretý, odobratý najlepšie z južnej strany materskej dreviny počas zimných mesiacov alebo tesne pred vrúbľovaním. Pokiaľ sa vrúbeľ odoberie skôr pred vrúbľovaním, uchová sa vo vlhkom piesku a v chlade. Spôsoby vrúbľovania sú rôzne a závisia od ročného obdobia – v období vegetačného pokoja a v čase vegetácie, a hrúbky podpníka – kopulácia, anglická kopulácia (najbežnejšie používaný spôsob v ovocných škôlkach), plátkovanie, vrúbľovanie pod kôru alebo do rázštepu. Pri vrúbľovaní treba pamätať na spojenie kambia (zelenej časti kôry) na podpníku a vrúbli, čo zabezpečí ujatie a prúdenie miazgy. Po navrúbľovaní je dôležité miesto vrúbľovania zapáskovať.

Kopulácia: najjednoduchší spôsob vrúbľovania

Používa sa vždy, keď je vrúbeľ rovnako hrubý ako podpník. Vrúbeľ i podpník zrežeme šikmo tak, aby vznikli hladké, pretiahnuté, elipsovité, rovnako dlhé rezy (Obr. 4). Dĺžka reznej plochy má byť úmerná hrúbke vrúbľa v pomere 1 : 3. Pri reze treba dbať na to, aby najspodnejší púčik na vrúbli bol na protiľahlej strane reznej plochy.

Anglická kopulácia je modifikácia kopulácie, pri ktorej sa na reznej ploche vrúbľa a podpníka narežú vo vrchnej tretine jazýčky (Obr. 5), ktoré sa proti sebe zasunú (Obr. 6). Vrúbeľ a podpník sú tak lepšie uchytené a jednoduchšie sa zapáskujú. Plátkovanie sa používa vtedy, keď je podpník hrubší než vrúbeľ. Vrúbeľ sa zreže rovnako ako pri kopulácii, podpník sa zreže vodorovne a po strane sa na ňom vyreže časť kôry v dĺžke a šírke rezu na vrúbli. Pri vodorovnej reznej ploche na podpníku je vhodné nechať očko, ktoré slúži ako ťažná časť pre prúdenie miazgy do vrchnej časti podpníku. Po ujatí vrúbľa sa toto očko odstráni.

ZAH-zahon Čítajte aj Vysádzate vyvýšený záhon? Kombinujte rastliny správne

Tieto spôsoby vrúbľovania sa robia v období vegetačného pokoja. Vrúbľovanie pod kôru sa používa v čase prúdenia miazgy, ak sú podpníky hrubšie než vrúble. Podpník zrežeme kolmo na os a na zrezanom podpníku pozdĺžnym rezom v dĺžke 30 až 40 mm narežeme kôru a z oboch strán odhrnieme. Potom sa vrúbeľ zrezaný ako pri kopulácii zasunie pod ňu. Vrúbľovanie do rázštepu sa v dnešnej dobe využíva menej. Vrúbeľ sa z dvoch protiľahlých strán zreže „do písmena V“, na podpníku stredom spravíme zvislý rez, do ktorého vložíme vrúbeľ. Vrúbeľ a podpník by mali byť rovnako hrubé, ak toto pravidlo nie je dodržané, je potrebné, aby aspoň jedna strana spojených častí lícovala a dotýkalo sa kambium.

Očkovacie a vrúbľovacie nožnice

V posledných rokoch sa do popredia dostávajú očkovacie a vrúbľovacie nožnice, ktoré uľahčujú prácu najmä v hobby sektore. Princíp spočíva vo vystrihnutí dvoch protichodných častí. Pri očkovaní nožnicami sa odoberie z vrúbľa očko s kôrou aj drevom nožom tvaru U (Obr. 7). Rovnaký kus odoberieme aj z podpníka, do ktorého vložíme očko ušľachtilej odrody a následne zapáskujeme (Obr. 8). Dôležitosť sa kladie na rovnakú hrúbku a veľkosť odobratých častí, aby sa dotýkalo kambium.

Výhodou tohto spôsobu štepenia je jednoduchosť a rýchlosť samotného úkonu. Nevýhodou je náchylnosť podpníka na zlomenie po odobratí časti dreva, kým sa vloží očko. Vrúbľovanie vykonávame nožom tvaru V (Obr. 9). Na rovnako hrubom podpníku a vrúbli robíme nožnicami dva protichodné rezy (Obr. 10), spojíme (Obr. 11) a zapáskujeme.

ZAH-kalendar3x Čítajte aj Prvá úroda a čo robiť v zeleninovej záhrade?

Vrúbľovance následne namočíme do parafínu (Obr. 12), aby sme obmedzili výpar vody a zasychanie vrúbľov. Vrúbľovanie je vhodné vykonávať v období vegetačného pokoja a jeho výhoda spočíva v jednoduchosti tohto úkonu.

Po navrúbľovaní ovocných drevín v období vegetačného pokoja je vhodné vrúbľovance vysadiť na začiatku jari do pôdy, kde prečkajú nasledujúce vegetačné obdobie, keď podpníky vytvoria dostatočne veľký koreňový systém a navrúbľovaná časť pevný výhon.

Foto: SHUTTERSTOCK
stepenie

Vysadené vrúbľovance je vhodné doplniť kvapkovou závlahou a počas vegetácie pravidelne prihnojovať. Na jeseň tak budú pripravené na vyoranie a vysadenie na trvalé stanovisko. Po očkovaní a vrúbľovaní počas vegetácie očkovance a vrúbľovance ponecháme na stanovisku o jedno vegetačné obdobie dlhšie. Po ujatí ušľachtilej časti je potrebné odstrániť prerastajúce výhony z podpníkov, ktoré zbytočne odoberajú energiu. Najlepšie je tieto výhony vylámať, kým sú ešte bylinné, zabránime tým zanechaniu zvyškov po odstrihnutí výhonov, kde sa nachádzajú adventívne púčiky.

Pri vrúbľovancoch vyberieme najvitálnejší letorast, ostatné odstránime. Pokiaľ nesie púčik ušľachtilej časti kvety, je potrebné ich pri rozkvitaní odstrániť, aby bola drevina donútená vytvoriť pevný výhon a zbytočne sa nevysiľovala. To isté platí v prvých dvoch rokoch, keď treba kvety odstraňovať, aby sa podporila tvorba obrastu.

renovacia zahradneho nabytku Čítajte aj Nekupujte, renovujte! Ako vynoviť drevený záhradný nábytok?

Štepenie ovocných drevín ponúka spôsob, ako si zachovať staré a kvalitné odrody ovocných drevín po viac generácií. Tento spôsob rozmnožovania je náročnejší, pretože je potrebné nabrať zručnosti, avšak v dnešnej dobe sa naskytuje možnosť použiť očkovacie a vrúbľovacie nožnice, ktoré značne uľahčujú prácu, a tak štepenie nie je prekážkou ani pre menej skúsených záhradkárov.

4 debata chyba
Newsletter

Ako na úrodnú záhradu?

My to vieme!

Prihláste sa na odber newslettera a získajte tie najlepšie záhradnícke tipy od odborníkov!

Odoberať novinky
Viac na túto tému: #Stromy #dreviny #Óčko #štepenie #ovocné stromy #vrúbľovanie #vrúbeľ
Kalendár záhradkára
január február marec
apríl máj jún
júl august september
október november december