Pokračovanie článku: Za pálenie konárov na vlastnej záhrade pokuta až niekoľko tisíc eur? Vydymovanie susedov vás môže vyjsť pekne draho

Neohľaduplný sused stále niečo spaľuje: Aké sú vaše možnosti?

Ako si poradiť so susedom, ktorý rok čo rok celú jeseň vydymuje dedinu a priateľský dohovor na neho neplatí? Odpovedá advokát JUDr. Peter Rak z advokátskej kancelárie AK Peter Rak, s. r. o.

1. Podľa § 127 Občianskeho zákonníka o.i.: Vlastník veci … nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi. Je možné podať žalobu na súd. Keďže je nereálne, aby súd rozhodol v priebehu krátkeho obdobia (ešte v čase, keď sused reálne odpad spaľuje), môžete spolu so žalobou, alebo ešte pred jej podaním, podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia.

  • § 325 ods. 2 písm. d) Civilného sporového poriadku: Neodkladným opatrením možno strane uložiť najmä, aby niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala.
  • § 328 ods. 2 Civilného sporového poriadku: O návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia rozhodne súd najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia.

2. Sused sa môže svojím konaním dopúšťať priestupku, o ktorom by rozhodovala obec. Podľa § 13 písm. g) bod 2 a 3 zákona o odpadoch: Zakazuje sa zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad okrem zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný súhlas …a biologicky rozložiteľný odpad okrem zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný súhlas:

  • Podľa § 115 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch: Priestupku sa dopustí ten, kto koná v rozpore s § 13 písm. g), h),
  • Podľa § 115 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch: Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až r) prejednáva obec.

3. Teoreticky, aj keď pri bežnom dedinskom spaľovaní odpadu to nie je reálne, môže byť na suseda podané na políciu alebo prokuratúru trestné oznámenie s podozrením na spáchanie trestného činu.

  • § 300 ods. 1 trestného zákona: Kto úmyselne vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku malej škody tým, že poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  • § 302 ods. 1 trestného zákona: Kto, čo aj z nedbanlivosti, nakladá s odpadmi v malom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Spaľovanie odpadov na záhrade nepriamo zakazuje... Foto: SHUTTERSTOCK
pálenie, vypaľovanie, záhrada, jeseň, Spaľovanie odpadov na záhrade nepriamo zakazuje aj Občiansky zákonník: ... nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom...
kompost, kompostovanie Čítajte viac 3 najväčšie mýty o kompostovaní: Priznajte sa, ktorému ste dodnes verili? Najviac záhradkárov podľahne číslu dva

© Autorské práva vyhradené

51 debata chyba
Newsletter

Ako na úrodnú záhradu?

My to vieme!

Prihláste sa na odber newslettera a získajte tie najlepšie záhradnícke tipy od odborníkov!

Odoberať novinky
Viac na túto tému: #pokuty #jeseň v záhrade #pálenie na záhrade #vypaľovanie
Kalendár záhradkára
január február marec
apríl máj jún
júl august september
október november december