Aby vás zveľaďovanie záhrady nedostalo do problémov: Ktorú stavbu stačí ohlásiť, koľko zaplatíte a kto to má zadarmo?

Záhrada potrebuje terasu alebo altánok či pergolu, nejakú kôľňu na náradie, prípadne záhradný domček, letnú kuchyňu, samostatnú hĺbenú pivnicu, dreváreň, zastrešené státie pre auto a v niektorých prípadoch možno aj vonkajšiu toaletu.

15.04.2024 14:27
altánok Foto:
debata (2)

Ak niektorú z menovaných či iných stavieb plánujete realizovať, najskôr si dobre preštudujte potrebné zákonné náležitosti, aby ste sa neskôr nemuseli potýkať s porušením pravidiel.

Názov stavby nerozhoduje

Po prečítaní úvodu by sa mohlo zdať, že všetky vymenované druhy stavieb budú automaticky takzvané drobné stavby, na ktorých realizáciu nepotrebujete stavebné povolenie. Ale pozor! Hoci sú v stavebnom zákone drobné stavby aj vymenované, napríklad pivnica, žumpa, prístrešok pre autá, garáž, kôlňa, letná kuchyňa, oplotenie, bazén či jazierko, rozhodujúce nie je to, ako ich nazvete. Zákon takéto stavby presne definuje a limituje veľkosťou zastavanej plochy či výškou.

Foto: SHUTTERSTOCK
záhradný domček
Drobná stavba nie je stavbou v pravom zmysle slova, ale má len doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, napríklad pre rodinný dom.
drozd čierny Čítajte aj Operený postrach záhradkárov vás môže stáť až 500 eur: Dobre si rozmyslite, akým spôsobom ho zo záhrady vyženiete

Aké sú limity drobnej stavby?

V zmysle stavebného zákona ňou sú:

  • Prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m (napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení).
  • Podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m (napríklad pivnice, žumpy).

Či na skleník potrebujete stavebné povolenie alebo len ohlásenie, zistíte tu.

Foto: SHUTTERSTOCK
skleník

Čo je výhodou drobnej stavby?

Hlavne to, že na jej realizáciu vám stačí stavebné ohlásenie. Avšak, prax je taká, že vždy je dobré, informovať sa na konkrétnom stavebnom úrady, pretože ten môže určiť, že pre vami zamýšľanú stavbu bude nakoniec potrebné stavebné povolenie. Nezabudnite, že aj ohlásenie stavby musíte podať písomne ešte pred začatím jej realizácie, a to vášmu príslušnému stavebnému úradu. Následne počakjte na doručenie súhlasného stanoviska a až potom začnite čokoľvek robiť, inak sa dopustíte priestupku.

Mnohé mestá a obce majú na svojom webe presný formulár ohlásenia drobnej stavby, ktorý stačí podľa pokynov vyplniť.
pálenie, vypalovanie, záhrada, jeseň, Čítajte aj Za pálenie konárov na vlastnej záhrade pokuta až niekoľko tisíc eur? Vydymovanie susedov vás môže vyjsť pekne draho

Čo musí obsahovať stavebné ohlásenie?

  • Okrem identifikácie pozemku, parcely, výmery plánovanej drobnej stavby, katastrálneho územie a podobne, budete musieť pripojiť aj jednoduchý situačný nákres. V ňom zakreslíte, ako bude budúca stavbu vymedziť aj uvedením jej vzdialenosti od susediacich nehnuteľností, kvôli dodržaniu minimálne povolených rozstupov a hraníc medzi stavbami.
  • Zvyčajnou praxou stavebných úradov je nutnosť pripojiť aktuálny list vlastníctva pozemku alebo preukázanie inej listiny, ktorou osvedčíte právo k pozemku (nájomná zmluva, zmluva o užívaní pozemku a pod.), lebo staviteľ ako vlastník budúcej drobnej stavby nemusí byť zhodný s osobou vlastníka pozemku.
  • Tiež treba uviesť, či budete stavbu budovať svojpomocne (kvalifikovanou osobou) alebo dodávateľsky, napríklad prostredníctvom špecializovanej stavebnej firmy.
Foto: SHUTTERSTOCK
kurník, sliepky,

Aj pri svojpomoci treba kvalifikovaný dozor

Hoci ste šikovný majster, stavebný zákon vyžaduje určitú mieru vzdelania a zručnosti. Aj pre drobnú stavbu platí, že bez kvalifikovanej osoby, ktorá bude na jej realizáciu odborne dohliadať, vám stavebný úrad povolenie na stavbu nevydá. Stavebný zákon jednoznačne uvádza, že stavby a ich zmeny môže uskutočňovať stavebník sám pre seba svojpomocou, ak vedenie ich uskutočňovania vykonáva stavebný dozor.

V prípade drobnej stavby stačí:

  • ak je to osoba s vysokoškolským vzdelaním stavebného alebo architektonic­kého smeru
  • alebo s odborným stredoškolským vzdelaním stavebného smeru
  • a má najmenej tri roky praxe v odbore.

Od suseda sa radšej držte ďalej

V prípade drobných stavieb vám to síce zákon presne nenariaďuje, ale zdravý rozum by mal vždy víťaziť. Preto, hoci drobné stavby dokonca môžu stáť na hranici susediacich pozemkov, treba pamätať na to, že podľa záhona zároveň nesmú trvalo obmedzovať užívanie susedného pozemku na určený účel. Drobná stavba tak susedovi napríklad nemôže neprimera tieniť, nesmie mu na pozemok zatekať z odkvapových rúr, nesmiete mu stavbou zvyšovať hlučnosť, prašnosť a podobne.

Video
Zdroj: Lucia Sedláček Harničárová/Canva

Koľko zaplatíte na správnych poplatkoch?

V prípade fyzickej osoby je správnym poplatkom za ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác suma 10 €, pre právnickú osobu suma 30 €. Všetky poplatky nájdete v zákone o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z. v položke č. 60a. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Ak ste dostali kladné stanovisko stavebného úradu, môžete začať stavať hneď alebo až do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia, ak stavebný úrad neurčil inak. Ak stavbu nestihnete do dvoch rokov započať, môžete po zdokladovaní dôvodu požiadať o predĺženie platnosti stavebného ohlásenia drobnej stavby.

pandrava, pandravy, chrúst obyčajný Čítajte viac Dajte definitívne zbohom pandravám chrústov: Nebudeme vám radiť lákať ježe ani hady, lebo naozaj funguje len jedno

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Newsletter

Ako na úrodnú záhradu?

My to vieme!

Prihláste sa na odber newslettera a získajte tie najlepšie záhradnícke tipy od odborníkov!

Odoberať novinky
Viac na túto tému: #stavebné povolanie #drobná stavba #žiadosť o stavebné povolenie
Kalendár záhradkára
január február marec
apríl máj jún
júl august september
október november december